Opublikowany w Kadra Nauczycielska

Nauczyciele PSP Fundacji „Elementarz” w Wójciach

 

Dyrektor Szkoły:

Pan Mariusz Paris– wychowanie do życia w rodzinie, technika, doradztwo zawodowe, pedagog

 

Przedszkole:

Pani Iwona Witkowska– grupa 3-4 latków

Pani Edyta Pliś– grupa 5 latków i zerówka

 

Edukacja Wczesnoszkolna:

Pani Małgorzata Smok– klasa I i świetlica

Pani Beata Kubala– Klasa II i III + język niemiecki

 

Klasy IV-VIII

Pani Agnieszka Krasicka– wychowawca klas IV,V i VI+ biologia, przyroda, chemia, fizyka i matematyka

Pan Marcin Wojciński– wychowawca klas VII i VIII+ matematyka, geografia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Pani Sylwia Milewska– język angielski, zajęcia komputerowa, informatyka

Pani Bożena Koziuk– historia, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

Pan Marek Koperniak– język polski, biblioteka

Pani Joanna Kacyniak– psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający

Ks. Jacek Bigoń– religia