Opublikowany w Kadra Nauczycielska

Nauczyciele PSP Fundacji „Elementarz” w Wójciach

Dyrektor Szkoły:

Pan Mariusz Paris– wychowanie do życia w rodzinie, technika, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensayjne

Przedszkole:

Pani Iwona Witkowska– grupa 3-4 latków

Pani Edyta Pliś– grupa 5 latków i zerówka

 

Edukacja Wczesnoszkolna:

Pani Małgorzata Smok– klasa I i świetlica

Pani Beata Kubala– Klasa II i III + język niemiecki

 

Klasy IV-VIII

Pani Agnieszka Krasicka– biologia, chemia, fizyka i matematyka

Pani  Monika Konefał- geografia

Pani Sylwia Milewska– język angielski, zajęcia komputerowa, informatyka

Pani Bożena Koziuk– historia, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

Pan Marek Koperniak– język polski, biblioteka, EDB

Pani Joanna Kacyniak– psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający

Ks. Jacek Bigoń– religia