Opublikowany w Nasi Sponsorzy

 

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

wtedy proste „dziękujemy” zawiera wszystko co chcemy wyrazić

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach pragną gorąco podziękować wszystkim Sponsorom, którzy wspierają i wspierali naszą szkołę. Ta życzliwa pomoc przybierała różne formy:

Podziękowania za remont sali lekcyjnej dla:

Tomasza i Piotra Narolskich za wykonanie remontu sali, pomalowanie drugiej sali, za pracę z dużym zaangażowaniem na rzecz Szkoły,

Firmie „ Termena ‘’ z Minkowic Oławskich i „Mrówka PSB’’ z Jelcza Laskowic za duży rabat na zakupione materiały,

Firmie „Domex” z Oławy za przekazanie bezpłatnie farb do wykorzystania na cele Szkoły,

Panu Marcinowi Zapłatyńskiemu za duży rabat na zakupioną wykładzinę i rabat za jej położenie

Panu Robertowi Solarz i ekipie za położenie wykładziny

Podziękowania dla sponsorów nowej wykładziny:

Joanna i Tomasz Narolscy,

Piotr Narolski,

Karol Górski,

Bożena i Jan Jabłońscy

Gabriela i Łukasz Chmura

Maria Zabawka

Joanna i Tobiasz Witkowscy

Agnieszka Skiba

Anna i Sławomir Wiśniowscy

Agnieszka i Radosław Jasińscy

Kamila i Krzysztof Nowakowicz

Wioletta i Jacek Piątek

Edyta i Jacek Głąb

 Mariusz Paris

Podziękowania dla p. Agnieszki Piec – Rygielskiej i Agaty Góraj za zorganizowanie remontu sali. Podziękowania organizatorom, uczestnikom i sponsorom balu karnawałowego w lutym tego roku, dzięki którym remont sali był możliwy do sfinansowania. Cześć remontu sali została sfinansowana ze środków przekazanych na rzecz szkoły przez prezesa firmy „Jelcz”, p. Łukasza Dudkowskiego.

Podziękowania za zakup zabawek do oddziału przedszkolnego

Serdeczne podziękowania dla pana Tomasza Rygielskiego i pana Łukasza Dudkowskiego za ufundowanie domku dla lalek. Domek ten niewątpliwie sprawi ogromną radość naszym przedszkolakom.

Podziękowania za nowa kosiarkę dla Szkoły

Dziękujemy Panu Janowi Strzyż z firmy „ Agroefekt” z Sycowa oraz prezesowi tejże firmy za wysoki rabat na zakup kosiarki, oraz panu Janowi Strzyż za sfinansowanie funkcji mulczowania w kosiarce.

Dziękujemy panu Jackowi Głąb za wysoki udział w uzyskaniu dużego rabatu przy zakupie kosiarki.

Środki na zakup kosiarki Szkoła otrzymała od Nadleśnictwa Oława; w tym miejscu szczególne podziękowania dla Nadleśniczego pana Tomasza Dziergasa.

Pozostałe podziękowania

Podziękowania dla Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” z Brzegu za przekazanie dla naszych uczniów i przedszkolaków kilku kilogramów cukierków na rozpoczęcie roku szkolnego.

Podziękowania dla pana Tomasza Rygielskiego za udostępnienie serwera oraz domeny internetowej na potrzeby prowadzenia szkolnej strony internetowej. Podziękowania dla pani Sylwii Milewskiej i ponownie dla pana Tomasza za uruchomienie tejże strony internetowej.

Dziękujemy również za pomoc przy porządkowaniu terenu Szkoły:

pani Agnieszce Skiba, pani Katarzynie Birskiej, pani Annie Bauk, panu Piotrowi Koleszka, Państwu Jasińskim, Góraj, Rygielskim, Kutyła, Witkowskim, Piątek i Daniel a także dużej grupie dzieci i młodzieży, którzy również wnieśli swój nieoceniony wkład w uporządkowanie przyszkolnego terenu.

Dziękujemy panu Jackowi Głąb, który przekaże nam deski na uzupełnienie ogrodzenia wokół placu zabaw przy szkole.

Zaproszenie – Zabawa – Karnawał 2019

W tym roku szkolnym, w Karnawale 2019, Rada Rodziców wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym planuje organizację dorocznej zabawy, z której już tradycyjnie, zysk przeznaczony będzie na polepszenie warunków nauki naszych dzieci oraz poprawę komfortu pracy nauczycieli. Już dziś zapraszam do udziału w naszej charytatywnej imprezie !